prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Kocańda

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Kocańda jest najwybitniejszym w kraju i uznanym w świecie uczonym, zajmującym się trudną problematyką wytrzymałości zmęczeniowej, a w szczególności zmęczeniowym pękaniem metali i konstrukcji. Jest autorem 330 publikacji ogłoszonych w renomowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Ponadto jest autorem lub współautorem 26 monografii książkowych i podręczników akademickich wydanych w latach 1956-2001. Fundamentalna monografia pt. "Zmęczeniowe pękanie metali" autorstwa profesora, zyskała zasięg światowy i została wydana w 4 językach: angielskim, rosyjskim, japońskim i chińskim. Od początku istnienia Wojskowej Akademii Technicznej, tj. od 1951 roku, profesor Stanisław Kocańda prowadził działalność dydaktyczną i naukową na Wydziale Mechanicznym tej Uczelni.
 
Prof. S. Kocańda był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Aktywnie uczestniczył w pracach kilku komitetów i zespołów naukowych PAN oraz innych stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych. Był między innymi członkiem czynnym i honorowym European Structural Integrity Societty. W ramach swojej działalności naukowej stworzył tzw. "polską szkołę badań zmęczeniowych elementów konstrukcyjnych i zjawisk zmęczenia". Był promotorem 15 doktoratów i opiekunem 6 prac habilitacyjnych. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń państwowych.
 
Profesor Stanisław Kocańda współpracował naukowo z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, prowadząc badania z zakresu mechaniki pękania i rozwoju pęknięć zmęczeniowych. Jego współpraca z Politechniką Częstochowską rozpoczęła się w 1965 r i trwa do dziś. W szczególności łączy ona profesora S. Kocańdę z pracownikami naukowymi Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (dawniej Wydział Budowy Maszyn) Politechniki Częstochowskiej, mając istotny wpływ na rozwój naukowy pracowników naszej Uczelni.
 
Prof. Stanisław Kocańda zmarł 7 marca 2006 r. Został pochowany na warszawskich Powązkach.
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Kocańda