Plan zajęć dydaktycznych

Plan zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Semestr II

WTOREK

Godziny Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć/sala
8:15 - 9:00

Technical acadenic writing
dr I. Szcześniak

W
A3
(WIMiI, ul. Dąbrowskiego 73)

9:15-10:00

Sposoby pozyskiwania środków
na prowadzenie badań naukowych

dr W. Szczepaniak

W/Ćw
211
(WZ)

10:15-11:00

Etyka pracownika naukowego,
prawa autorskie i ochrona
własności intelektualnej

prof. L. Kiełtyka

W
211
(WZ)

11:15-12:00

Metody ilościowe i jakościowe
badań ekonomicznych

(dla dyscypliny: nauki o zarządzaniu
i jakości)
dr. M. Szajt

W
211
(WZ)

11:15-12:00

Nowoczesne materiały inżynierskie
(dla pozostałych dyscyplin
inżynieryjno-technicznych)
prof. T. Frączek

W
250
(WIPiTM)

12:15-13:00

Seminarium kierunkowe
(z kierownikami dyscyplin)

S
indywidualnie dla
każdej z dyscyplin*

*Seminarium kierunkowe:

nauki o zarządzaniu i jakości: sala 211, WZ
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: sala A22, WIiŚ
informatyka techniczna i telekomunikacja: sala 519, WIMiI
inżynieria materiałowa: sala 250, WIPiTM
inżynieria mechaniczna: sala 18, WIMiI
automatyka, elektronika i elektrotechnika: sala E4, WE.