Opłaty za miejsce w Domu Studenta

Polecenie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej nr 13/2015 z dnia 19.10.2015 w sprawie odpłatności za miejsce w Domach Studenta Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz