Oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Wydział Budownictwa
  • Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM
dr inż. Adam Ujma tel.: (34) 325 09 14
Dziekanat Studiów Podyplomowych         tel.: (34) 325 09 30
 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
  • Materiały i Technologie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
dr inż. Tomasz Stachowiak                   tel.: (34) 325 05 39
Sekretariat Instytutu Technologii Mechanicznych  tel.: (34) 325 05 09
  • Wymagania i Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)
dr inż. Ryszard Krawczyk       tel.: (34) 325 06 72
Sekretariat Instytutu Technologii Mechanicznych  tel.: (34) 325 05 09
 
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
  • Bezpieczeństwo informacji w organizacji
dr inż.  Dorota Wojtyto          tel.: (34) 325 06 84
Dziekanat Studiów Podyplomowych       tel.: (34) 325 07 13
  • Studia podyplomowe dla Optometrystów
dr Marcin Dośpiał              tel.: (34) 325 06 10
Dziekanat Studiów Podyplomowych       tel.: (34) 325 07 13
  • Innowacje w procesach przeróbki plastycznej
dr inż. Teresa Bajor           tel.: (34) 325 07 89
Dziekanat Studiów Podyplomowych       tel.: (34) 325 07 13
 
Wydział Zarządzania 
  • Rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
  • Bezpieczeństwo informacji dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
  • Zarządzanie nieruchomościami
 
Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych
dr hab. inż. Piotr Tomski prof. PCz
 
Informacji dotyczących studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania udzielają:
mgr Dorota Chłąd tel.: (34) 325 04 10 
mgr Ewa Kubiak tel.: (34) 325 03 40