Informacje Działu Nauki

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2015  poz. 1443) - PDF iconPobierz (204.98 KB)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz. U. 2015  poz. 1462) - PDF iconPobierz (179.15 KB)

ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ

Poszczególne wydziały Politechniki Częstochowskiej posiadają następujące kategorie, wynikające z oceny parametrycznej jednostek:

Wydział

Kategoria

2002-2005

2006-2009

2010-2013

1.10.2013 –

Budownictwa

3 3 2 B

Elektryczny

3 1 3 A

Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

1 3 3 B

Inżynierii Środowiska
i Biotechnologii

3 2 3 B

Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów

1 1 2 B

Zarządzania

4 3 3 B

 


PDF iconDane Politechniki Częstochowskiej niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN (522.5 KB)


NARODOWE CENTRUM NAUKI

Zaktualizowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2016 oraz wstępny harmonogram na 2017 r. znajduje sie na stronie:

http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 

 Harmonogram konkursów w 2016 roku - http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

Aktualne nabory wniosków w programach NCBR - http://www.ncbir.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

 


WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ NCN I NCBIR

Wykaz projektów badawczych w systemie POL-on


NAGRODY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1462) PDF iconRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (694.75 KB)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 101) w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej - PDF iconRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. (880.48 KB)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2224) zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2224/1
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej PDF iconDz.U. 2016 poz. 1111 (99.96 KB)

 5. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 56) PDF iconObwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowe (249.43 KB)
   

 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1862)
link: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001862


PRZEPROWADZANIE CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM, W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842) - http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001842
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586) - http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1586/1

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW O NAGRODĘ MINISTRA

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 56/2016/2017 z dnia 22.03.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Politechnice Częstochowskiej oraz składania wniosków o nagrodę ministra Zobacz i pobierz

PDF iconSprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Uczelni za rok 2015 (1.26 MB)


PDF iconRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (986.56 KB)


Polecenia i Zarządzania dotyczące działalności naukowo-badawczej

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 79/2012/2013 z dnia 26.06.2013 w sprawie określenia czasowego udziału obowiązków nauczycieli akademickich w ramach zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 57/2013 z dnia 11.06.2013 w sprawie ramowych zasad rozliczania kosztów pośrednich w Politechnice Częstochowskiej - zmiana Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 56/2013 z dnia 11.06.2013 w sprawie ramowych zasad rozliczania kosztów bezpośrednich w Politechnice Częstochowskiej - zmiana Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 63/2012/2013 z dnia 15.05.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej (Uchwała nr 330/2011/2012 Senatu PCz z dnia 22 lutego 2012 roku z późniejszymi zmianami) Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 43/2013 z dnia 23.04.2013 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o zwrot kosztów związanych z czynnościami przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego/habilitacyjnego, postępowania habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 34/2013 z dnia 29.01.2013 w sprawie ustalenia wysokości i sposobu wnoszenia opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz duplikatu dyplomu doktora i doktora habilitowanego Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 29/2012/2013 z dnia 19.12.2012 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Częstochowską Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 418/2011/2012 z dnia 27.06.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej (Uchwała nr 330/2011/2012 Senatu PCz z dnia 22 lutego 2012 roku) Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 330/2011/2012 z dnia 22.02.2012 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 194/2011 z dnia 02.11.2011 w sprawie zawierania umów oraz realizacji prac zleconych i usługowych w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 176/2011 z dnia 09.06.2011 w sprawie finansowania działalności statutowej Zobacz i pobierz

OFERTA DLA PRZEMYSŁU

Oferta dla przemysłu 7.03 MB pdf Pobierz