Dochód uprawniający do uzyskania stypendium socjalnego

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 79/2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie pomocy materialnej dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018 Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 4/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia w roku akademickim 2016/2017 Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 143/2015 z dnia 05.02.2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 116/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.09.2014 roku w sprawie pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia z późniejszymi zmianami Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 121/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 116/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.09.2014 roku w sprawie pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 116/2014 z dnia 29.09.2014 w sprawie pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia. Zobacz i pobierz