Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej

Powstało w celu zwiększenia efektywności współpracy między nauką a biznesem. Centrum oferuje usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i promocyjne. Inspiruje i wspiera inicjatywy gospodarcze.Usługi Centrum są adresowane do środowiska przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i skali działania oraz pracowników Politechniki Częstochowskiej.

Misją Centrum Transferu Technologii PCz  jest rozwijanie innowacyjnych form transferu technologii w środowisku naukowym, biznesowym i sfery publicznej, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej.

Celem działalności Centrum Transferu Technologii jest:

  • współpraca naukowa z jednostkami ze sfery publicznej i prywatnej,    stowarzyszeniami  i fundacjami w kraju i za granicą,
  • inicjowanie oraz udział w opracowaniu międzynarodowych programów   badawczych oraz programów edukacyjnych,
  • promocja i upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki w obszarze nowych technologii, konstrukcji i oprogramowania oraz udział w ich wdrażaniu,
  • stymulowanie innowacyjności uczelni oraz umożliwianie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej. 

 

Kontakt

Dyrektor Centrum Transferu Technologii
Politechniki Częstochowskiej

dr hab inż Michał Szota, prof. PCz
tel. 781 878 200
e-mail mszota@wip.pcz.pl