Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej

Powstało w celu zwiększenia efektywności współpracy między nauką a biznesem. Centrum oferuje usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i promocyjne. Inspiruje i wspiera inicjatywy gospodarcze.Usługi Centrum są adresowane do środowiska przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i skali działania oraz pracowników Politechniki Częstochowskiej.

Misją Centrum Transferu Technologii PCz  jest rozwijanie innowacyjnych form transferu technologii w środowisku naukowym, biznesowym i sfery publicznej, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej.

Celem działalności Centrum Transferu Technologii jest:

  • współpraca naukowa z jednostkami ze sfery publicznej i prywatnej,    stowarzyszeniami  i fundacjami w kraju i za granicą,
  • inicjowanie oraz udział w opracowaniu międzynarodowych programów   badawczych oraz programów edukacyjnych,
  • promocja i upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki w obszarze nowych technologii, konstrukcji i oprogramowania oraz udział w ich wdrażaniu,
  • stymulowanie innowacyjności uczelni oraz umożliwianie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej. 

 

Kontakt

Dyrektor Centrum Transferu Technologii
Politechniki Częstochowskiej

dr hab inż Marek Warzecha, prof. PCz
Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 17
pokój F016
tel. kom.:781 878 200
tel.: 343250 - 982
e-mail: marek.warzecha@pcz.pl

 

Sekretariat  Centrum Transferu Technologii
mgr Anna Radecka
Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 17
pokój F015
tel.: 343250 - 981
e-mail: ctt@pcz.pl

 

Rzecznik Patentowy
Politechniki Częstochowskiej
mgr Magdalena Filipek-Marzec

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 17
pokój F017
tel. kom.: 692 998 948
tel.: 343250 - 961
e-mail: m.filipek-marzec@pcz.pl

 

Zgłoszenie wynalazku 22.76 KB docx Pobierz
Formatka pod poster do edycji 223.58 KB png Pobierz
Formatka pod poster PDF 60.73 KB pdf Pobierz
Zgłoszenie projektu 82.36 KB pdf Pobierz
Zgłoszenie projektu - oświadczenie 1A 59.04 KB pdf Pobierz
Zgłoszenie projektu - oświadczenie 1B 60.71 KB pdf Pobierz