Archiwum Politechniki Częstochowskiej

Informacje o sposobie rejestracji i znakowania spraw w Politechnice Częstochowskiej

Informacje o sposobie rejestracji i znakowania spraw w Politechnice Częstochowskiej zawiera Instrukcja Kancelaryjna oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. Zostały one wprowadzone Zarządzeniem Nr 87/2005 Rektora Politechniki Częstochowskiej w dniu 26 kwietnia 2005 roku i obowiązują do chwili wprowadzenia nowych normatywów. Zarządzenie wraz z Instrukcjami Kancelaryjną, Archiwalną i Wykazem Akt rozesłano na wydziały w 2005 roku.
W/w są do wglądu w Archiwum (pok. 27, tel. 468) i Kancelarii (pok. 31, tel. 257) Politechniki Częstochowskiej.

Dane kontaktowe osób zajmujących się archiwum

Anna Warta - przyjmowanie do archiwum zakładowego Politechniki i wypożyczanie do jednostek organizacyjnych Uczelni teczek osobowych studentów:
ul. Dąbrowskiego 69, Kancelaria Uczelni, pok. 31,
tel. 325-02-57

Bogusława Figa - przyjmowanie do archiwum zakładowego Uczelni i wypożyczanie z archiwum pozostałych akt:
ul. Dąbrowskiego 69, pok. 27,
tel. 325-04-68, 
e-mail: archiwum@adm.pcz.czest.pl

Jednolity rzeczowy wykaz akt Politechniki Czestochowskiej 289.63 KB pdf Pobierz
Spis zdawczo-odbiorczy akt 56 KB doc Pobierz
Karta udostępniania akt 33 KB doc Pobierz
Spis spraw 47.5 KB doc Pobierz