Jubileusz 70-lecia - relacje

WYKŁAD OTWARTY "RACJONALNE A OPTYMALNE DECYZJE GOSPODARCZE"

Dnia 30 października 2019 roku w Auli Wydziału Zarządzania odbył się wykład otwarty na temat „Racjonalne a optymalne decyzje gospodarcze”. Wykład poprowadziła dr hab. Agata Mesjasz-Lech z Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Treść wykładu dotyczyła racjonalności w działalności gospodarczej. Na przykładzie dylematu więźnia omówiono problem konfliktu między indywidualną racjonalnością a zbiorowym interesem w kontekście eksploatacji zasobów wspólnych.

Autor: BKiM, 06.11.2019

WYKŁAD OTWARTY "BIONIKA - ODWZOROWANIE PRZYRODY W TECHNICE, OWADY BIONICZNE"

Treścią wykładu było przedstawienie Bioniki jako nauki badającej budowę i zasady działania żywych organizmów oraz ich adaptowanie w technice i budowie urządzeń technicznych. Bionika umożliwia rozwój współczesnej techniki w oparciu o wiedzę zaczerpniętą z natury. Przedstawiono szereg rozwiązań bionicznych spotykanych w życiu codziennym zaimplementowanych na podstawie obserwacji przyrody.

Autor: BKiM, 10.06.2019

WYKŁAD OTWARTY "WSPÓŁCZESNE TRENDY W ARCHITEKTURZE I PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWYM"

W dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00 w Sali D9 – Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej odbył się czwarty wykład  z cyklu  wykładów otwartych z nauk technicznych i ekonomicznych, pt.: Współczesne trendy w architekturze i projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym.       

Treścią wykładu była prezentacja obiektów budowlanych oraz sposobów kształtowania przestrzeni publicznych w XXI wieku. Dokonanie przeglądu wybranych, zrealizowanych projektów konkursowych w różnych krajach świata było próbą wskazania najważniejszych tendencji w architekturze i projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym, które zmieniają i kształtują współczesne aglomeracje miejskie.     

Autor: BKiM, 25.04.2019

Wykład Otwarty "Szkło - tworzywo przyszłości"

W dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 17.00, w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, odbył się drugi wykład z cyklu wykładów otwartych z nauk technicznych i ekonomicznych, pt.: Szkło-tworzywo przyszłości.

Tematyka wykładu dotyczyła, prężnie rozwijającego się na terenie miasta Częstochowy sektora przemysłu szklarskiego, związanego z produkcją szkła i jego przetwórstwem.

Na wykładzie przedstawiono szkło, jako tworzywo o ogromnych zaletach i szerokich perspektywach, w kontekście zastosowań w wielu dziedzinach życia codziennego oraz w zaawansowanych technologiach, stanowiących podstawę rozwoju cywilizacji.

Autor: BKiM, 11.03.2019

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW DYREKTOROM SZKÓŁ ŚREDNICH

W dniu 4 marca 2019 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki odbyło się spotkanie Władz uczelni z Dyrektorami szkół średnich.

Podczas spotkania wręczono dyplomy za wysoki udział absolwentów szkół wśród osób, które podjęły studia na Politechnice Częstochowskiej.

Dyrektorzy zostali zapoznani również z osiągnięciami oraz działalnością naukową i edukacyjną Politechniki Częstochowskiej.

Dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz, wygłosił wykład pt.: „Jak powstał w Politechnice Częstochowskiej najlepszy łazik marsjański na świecie”

Autor: BKiM, 06.03.2019

Strony