HOME > ERASMUS+ KA103 > for outgoing CUT students
Main  |   Erasmus+  |   contact us
 
 


Czestochowa University of Technology
International Students Office

Postal address:
Erasmus+ KA103 Programme
ul. Dabrowskiego 69, room. nr 1,
42-201 Czestochowa
Poland

tel: +48 34 3250 431

fax: +48 34 3254 066
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl
Erasmus coordinators contact

Erasmus+  KA103  wymiana studencka

(This page is available only in Polish)                                                                        en

.

Erasmus Policy Statement 2014-2020  |  Deklaracja Polityki Językowej PCz  |  Erasmus University Charter
Regulamin  |  Karta Studenta Erasmusa

SG1_5855 download STUDIA:
APLIKACJA
  |  lista koordynatorów
lista uczelni  |  lista dziedzin/przedmiotów
Learning Argeement for Studies
Formularz danych osobowych i bankowych
Transcript of Records PCz
download PRAKTYKI:
APLIKACJA
  |  lista koordynatorów
Learning Agreement for Traineeships
Formularz danych osobowych i bankowych
Transcript of Records PCz 

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR
NA STUDIA I PRAKTYKI WYSTARTOWAŁ
wnioski przyjmowane przez koordynatorów wydziałowych
do 5 listopada 2019 do godz 12:00 w południe

BREXIT information - UWAGA uprawnione będą jedynie te mobilności do Wielkiej Brytanii, które rozpoczną się przed wyjściem UK z UE (rozpoczęcie mobilności wynika z planowanej daty rozpoczęcia pobytu uzgodnionej z instytucją brytyjską w Learning Agreement, a nie jedynie faktycznej daty wjazdu na terytorium UK). W wypadku gdy dana osoba poniesie koszty związane z planowanym wyjazdem (np. biletu, zakwaterowania, kaucji, itp.) lecz Brexit nastąpi przed rozpoczęciem mobilności, to należy się liczyć z tym, że koszty te będą nieuprawnione tj. koszty nie będą pokrywane ze środków uczelni / programu a grant, jeżeli został już wypłacony, będzie musiał być zwrócony w całości.

Informacje na temat programu E+ w kontekście Brexitu KE zamieszcza na stronie https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR
NA STUDIA I PRAKTYKI WYSTARTOWAŁ
wnioski przyjmowane przez koordynatorów wydziałowych
do 5 listopada 2019 do godz 12:00 w południe

Procedura

Harmonogram

Średnie bazowe

Uczelnie Partnerskie

stawki grantów (studia)  

stawki grantów (praktyki)

UWAGA: Po pozytywnej kwalifikacji zalecamy natychmiastowe złożenie dokumentów w uczelni partnerskiej, gdyż w  uniwersytetach partnerskich wyznaczone są także terminy przyjmowania dokumentów od studentów Erasmusa+ na przyszły semestr. lista uczelni

Dlatego też prosimy uprzejmie o dokładne zapoznanie się z ofertą uczelni partnerskich (przedmioty) celem wcześniejeszego uzgodnienia ich z właściwym  koordynatorem wydziałowym w PCz

WYNIKI REKRUTACJI - 06.05.2019
RECRUITMENT RESULTS

Ranking Lists

STUDIA - STUDIES

PRAKTYKI - TRAINEESHIPS

Listy Podstawowe - Base/Main Lists

KA103 Erasmus    Lista Podstawowa - PRAKTYKI  (Base/Main List - TRAINEESHIPS)

PO WER HE    Lista Podstawowa - PRAKTYKI  (Base/Main List - TRAINEESHIPS)

Listy rezerwowe - Reserve Lists

KA103 Erasmus    Lista Rezerwowa - STUDIA  (Reserve List - STUDIES)

PO WER HE    Lista Rezerwowa - STUDIA  (Reserve List - TRAINEESHIPS)

JEDŹ "NA ERASMUSA" JESZCZE RAZ!  
A NA PRAKTYKĘ NAWET PO STUDIACH!!

Nowy program - nowe zasady :)

  • Teraz na każdym stopniu studiów można wyjechać na okres do 360 dni. (inż./lic. 360 + mgr 360 + dr 360)
    Jeżeli byłeś już na Erasmusie, a teraz jesteś na innym stopniu niż uprzednio...
    lub twój pobyt nie przekroczył 360 dni w ramach stopnia, na którym wciąż jesteś...
    TAK! możesz aplikować jeszcze raz!
  • Na praktyki możesz jechać nawet po studiach
    Pod warunkiem, że aplikujesz jeszcze jako student oraz ukończysz praktyki nie później niż 360 dni po dacie ukończenia studiów, z tym że praktyka absolwencka (trwająca po zakończeniu studiów) może być objęta wyłącznie finansowaniem z Programu Erasmus+ KA103 (jej finasowanie z Programu PO WER HE nie jest możliwe)


WYNIKI REKRUTACJI - 26.11.2018
RECRUITMENT RESULTS

Ranking Lists

STUDIA - STUDIES

PRAKTYKI - TRAINEESHIPS

Listy Podstawowe - Base/Main Lists

KA103 Erasmus    Lista Podstawowa - STUDIA  (Base/Main List - STUDIES)

KA103 Erasmus    Lista Podstawowa - PRAKTYKI  (Base/Main List - TRAINEESHIPS)

PO WER HE    Lista Podstawowa - STUDIA (Base/Main List - STUDIES)

Listy Rezerwowe - Reserve Lists

KA103 Erasmus    Lista Rezerwowa - PRAKTYKI  (Reserve List - TRAINEESHIPS)

 
 
 
Main  |   Erasmus+  |   contact us