HOME > ERASMUS+ KA103 > for outgoing CUT students
 
 


Czestochowa University of Technology
International Students Office

Postal address:
ul. Dabrowskiego 69, room. nr 2,
42-201 Czestochowa
Poland

Full time studies
room No 125
tel.: +48 34 32 50 402
mob.: +48 88 78 71 108
e-mail: iso@adm.pcz.pl


Erasmus+ KA103 Programme
room No 3

tel: +48 34 3250 431

fax: +48 34 3254 066
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl
Erasmus coordinators contact

Erasmus+  KA103  wymiana studencka

(This page is available only in Polish)
We will be pleased to assist foreign students already studying at CUT within the application procedure.
If you need assist, please contact us. The application deadline for CUT students is November 10th 2017 12:00 AM.
It needs to be given to your faculty coordinator before above given deadline.

Erasmus Policy Statement 2014-2020  |  Deklaracja Polityki Językowej PCz  |  Erasmus University Charter
Regulamin  |  Karta Studenta Erasmusa

SG1_5855 download STUDIA:
APLIKACJA   |  lista koordynatorów
lista uczelni  |  lista dziedzin/przedmiotów
Learning Argeement for Studies
Formularz danych osobowych i bankowych
Transcript of Records PCz
download PRAKTYKI:
APLIKACJA  |  lista koordynatorów
Learning Agreement for Traineeships
Formularz danych osobowych i bankowych
Transcript of Records PCz 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY ZAKOŃCZONY

  

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ - 22.11.2017

  

Procedura

Harmonogram

Średnie bazowe

Uczelnie Partnerskie

stawki grantów (studia)  

stawki grantów (praktyki)

UWAGA: Po pozytywnej kwalifikacji zalecamy natychmiastowe złożenie dokumentów w uczelni partnerskiej, gdyż w  uniwersytetach partnerskich wyznaczone są także terminy przyjmowania dokumentów od studentów Erasmusa+ na przyszły semestr. lista uczelni

Dlatego też prosimy uprzejmie o dokładne zapoznanie się z ofertą uczelni partnerskich (przedmioty) celem wcześniejeszego uzgodnienia ich z właściwym  koordynatorem wydziałowym w PCz

Uprzednie rekrutacje

JEDŹ "NA ERASMUSA" JESZCZE RAZ! 
A NA PRAKTYKĘ NAWET PO STUDIACH!!

Nowy program - nowe zasady :)

 • Teraz na każdym stopniu studiów można wyjechać na okres do 360 dni. (inż./lic. 360 + mgr 360 + dr 360)
  Jeżeli byłeś już na Erasmusie, a teraz jesteś na innym stopniu niż uprzednio...
  lub twój pobyt nie przekroczył 360 dni w ramach stopnia, na którym wciąż jesteś...
  TAK! możesz aplikować jeszcze raz!
 • Na praktyki możesz jechać nawet po studiach
  Pod warunkiem, że aplikujesz jeszcze jako student oraz ukończysz praktyki nie później niż 360 dni po dacie ukończenia studiów, z tym że praktyka absolwencka (trwająca po zakończeniu studiów) może być objęta wyłącznie finansowaniem z Programu Erasmus+ KA103 (jej finasowanie z Programu PO WER HE nie jest możliwe)
 • Wyjazd finansowany w ramach środków PO WER HE jest możliwy tylko jednokrotnie, kolejny wyjazd finansowany może być wyłącznie ze środków Programu Erasmus+ KA103