USTAWA 2.0 RODO

Politechnika Częstochowska

Bałtroczyk

Zobacz więcej

Sportowa Politechnika

Zobacz więcej

Jubileusz 70-lecia Politechniki Częstochowskiej

Zobacz więcej

Odwołanie godzin rektorskich

Na prośbę Związków Zawodowych Politechniki Częstochowskiej, JM Rektor odwołuje godziny rektorskie na studiach niestacjonarnych, ustalone w dniach: 25 – 26 maja 2019 roku. W związku z powyższym, nie obowiązuje dodatkowy termin zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 8.06.2019 r. (ustalony pismem nr RD-N-418-14/2019.816 z dn. 22.05.2019 r.).

Dofinansowanie na innowacje

Szanowni Państwo!

Z największą przyjemnością informujemy o otrzymaniu dofinansowania w ramach programu Inkubator
Innowacyjności 2.0.

W ramach projektu zrealizowane zostaną prace przedwdrożeniowe mające na celu podniesienie gotowości technologicznej innowacyjnych rozwiązań Politechniki Częstochowskiej.

Koszt prac nie może przekroczyć 80 tys. zł brutto, termin zakończenia prac - 20 lutego 2020.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 5 rozwiązań, które otrzymają dofinansowanie.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 15 czerwca 2019.

Wypełniony formularz z załącznika prosimy przesłać na adres Centrum Transferu Technologii - ctt@pcz.pl