Aktualne zamówienia


Roboty (5)

Dostawy (10)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2017-10-30
2017-12-12 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-26/17

2017-11-09
2017-11-28 godz. 10:30
Dostawa siedmioosiowego ramienia pomiarowego z laserową głowicą skanującą oraz oprogramowaniem pomiarowym dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-28/A/17

2017-11-14
2017-11-23 godz. 10:00
Dostawa mieszadła próżniowego do osłonowych mas protetycznych dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ZP/D-30/A/17

2017-11-14
2017-11-23 godz. 09:00
Dostawa serwerów i jednostek obliczeniowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/DK-31/17

2017-11-06
2017-11-16 godz. 10:30
Dostawa niezbędnej aparatury i urządzeń wraz z montażem stacji ładowania pojazdów elektrycznych do istniejącej instalacji w budynku B i F Wydziału Elektrycznego w rozdzielni głównej, podłączenie do pracy wyspowej z istniejącą instalacją fotowoltaiczną. ZP/D-29/A/17

2017-11-07
2017-11-16 godz. 10:00
Dostawa narzędzi do liniowego zgrzewania tarciowego z mieszaniem (friction stir welding FSW) do stopów aluminium (łącznie 16 szt.) i stali (1 szt. z 4-rema wymiennymi wkładami), szczegółowy opis zamówienia w załączniku, w ramach projektu: "Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW" dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-25/A/17

2017-11-07
2017-11-16 godz. 10:00
Dostawa wkładek do uchwytów maszyny wytrzymałościowej ZWICK Z050 w ramach projektu: "Zaawansowane techniki wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW" dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ZP/D-26/A/17

2017-10-31
2017-11-14 godz. 10:30
Dostawa impulsowego modułu nadawczo-odbiorczego ze wzmacniaczem analogowym , dwóch głowic ultradźwiękowych szerokopasmowych, oraz elementów ceramiki piezoelektrycznych PZT dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-23/A/17

2017-11-02
2017-11-14 godz. 10:30
Dostawa miernika mocy/energii optycznej lasera z detektorem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-27/A/17

2017-10-25
2017-11-07 godz. 10:30
Dostawa multimetru laboratoryjnego dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/D-21/A/17