Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy przy Politechnice Częstochowskiej

Wykład
„Prapoczątki elektryki w Częstochowie”
13.05.2011 r.