O nas


Biuro Karier Politechniki Częstochowskiej
ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
tel. 34 325 0265, e:mail bkarier@adm.pcz.czest.pl
www.pcz.pl/bk

 

 

Biuro Karier zajmuje się promocją zawodową studentów

i absolwentów Politechniki Częstochowskiej

 


Organizuje zajęcia warsztatowe poszerzające wiedzę z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy, tworzy bazę danych studentów i absolwentów poszukujących zatrudnienia oraz  bank  ofert   pracodawców,  rekrutujących  swoich  pracowników  spośród  studentów
i absolwentów naszej Uczelni.
W  Biurze  Karier  można  otrzymać  pomoc  w  przygotowaniu  dokumentów  aplikacyjnych,
a także aktualne poradniki i czasopisma dotyczące rynku pracy. Biuro Karier umożliwia dostęp do publikacji z ofertami praktyk, staży i pracy, a także udziela informacji o kursach zawodowych, konkursach, projektach i programach wspierających przedsiębiorczość.

 

Zapraszamy











[Rozmiar: 7687 bajtów]