Sponsorzy

POZNAJ NAS!

Jesteśmy globalną firmą branży hutniczej, której celem jest oferowanie wiodącego poziomu obsługi klienta, tworzenie środowiska sprzyjającego sukcesom pracowników, wspieranie lokalnej społeczności i tworzenie wartości dla inwestorów.

CMC NA ŚWIECIE

Commercial Metals Company (CMC) to globalna firma zajmująca się recyklingiem, produkcją i przetwórstwem stali. Firma została założona w roku 1915, początkowo obejmowała tylko jedną lokalizację w Teksasie, w której prowadzona była działalność recyklingowa, stopniowo poszerzała zakres działań na kolejne segmenty branży stalowej, a obecnie działa w ponad 120 lokalizacjach, w ponad 12 krajach. Siedziba firmy w USA znajduje się w Irving w stanie Teksas. CMC jest spółką giełdową notowaną na giełdzie w Nowym Jorku, zatrudniającą na całym świecie ok. 8.800 pracowników.

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

 • RecyklingSegment ten przetwarza około 4 mln ton złomu żelaznego i nieżelaznego rocznie, w ponad 60 lokalizacjach na świecie.
 • Produkcja stali - CMC posiada zaawansowane technologicznie huty w 6 lokalizacjach w USA (w Alabamie, Arizonie, Arkansas, Południowej Karolinie, Teksasie, Oklahomie) i w Polsce (huta w Zawierciu); łączne zdolności produkcyjne wszystkich hut wynoszą ok 4 mln ton rocznie, co powoduje, że CMC jest trzecim największym producentem wyrobów długich w USA i drugim największym w Polsce.
 • Przetwórstwo stali - Segment ten dysponuje mocami produkcyjnymi na poziomie 2 mln ton rocznie, działa w ponad 85 miejscach w USA i w Europie, w tym w Polsce,. Obsługuje wszelkiego rodzaju inwestycje prywatne i publiczne, a także realizuje dostawy na potrzeby rozbudowy infrastruktury i dla branży energetycznej.

CMC W POLSCE

W Polsce firma Commercial Metals Company obecna jest od 3 grudnia 2003r., kiedy przejęła udziały w Hucie Zawiercie S.A. – obecnie CMC Poland Sp. z o.o.

Główna siedziba CMC w Polsce znajduje się w Zawierciu. Obecnie CMC Poland zatrudnia w całej Polsce ok. 1.900 pracowników, z czego ok. 1.500 w Zawierciu. Zakłady CMC w Polsce:

 • Produkcja stali: Huta i Strzępiarka złomu w Zawierciu,
 • Przetwórstwo stali: Zbrojarnia w Zawierciu, Zbrojarnia w Żyrardowie, Zbrojarnia w Rzeszowie, Zakład w Dąbrowie Górniczej (produkcja siatek),
 • Zakłady Złomowe dostarczające złom do zawierciańskiej huty – zlokalizowane w 12 miejscach w całej Polsce.

Od ponad 120 lat huta w Zawierciu dostarcza jakościowe produkty stalowe na rynek krajowy i na rynki europejskie, wytwarza głównie: pręty zbrojeniowe żebrowane, pręty okrągłe, płaskowniki, walcówkę przemysłową i jakościową. Nasze produkty są wykorzystywane w przemyśle budowlanym, rolniczym, energetycznym, maszynowym, do produkcji wyrobów konsumpcyjnych zarówno w Polsce jak i za granicą. Dysponując mocami produkcyjnymi na poziomie 1,3 miliona ton rocznie, jesteśmy drugim największym producentem stali w Polsce. Huta zyskała przez dekady dobrą reputację za solidną obsługę klienta popartą zaawansowanymi procesami produkcyjnymi, jakościowymi, ochroną środowiska i doskonałymi wynikami w zakresie BHP. Zakłady CMC należą do najbardziej nowoczesnych i wydajnych na świecie. Huta wyposażona jest w piec elektryczny łukowy oddany do produkcji w 2014 roku, w którym jako wsad stosuje się złom stalowy. Jest to obecnie najbardziej przyjazna dla środowiska technologia produkcji stali. W 2016 roku oddano do użytku nowoczesne urządzenie ciągłego odlewania stali (COS). Nasze linie walcownicze również należą do najnowocześniejszych na świecie.

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ W CMC

Wierzymy, że kluczem do sukcesu CMC są pracownicy, dlatego też w każdym obszarze naszej działalności zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów. Zaangażowanie pracowników oraz przestrzeganie zasad etyki w naszej firmie przekłada się na osiągnięcia i sukcesy CMC.

W CMC bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo pracowników, realizowanie codziennych obowiązków pracowników w bezpieczny sposób i zgodnie z przepisami.

CMC oferuje swoim pracownikom środowisko i atmosferę pracy, które umożliwiają realizację wyznaczonych celów, rozwój zawodowy w międzynarodowym otoczeniu i osiąganie indywidualnych sukcesów. Nasi pracownicy mają dostęp do szerokiego katalogu oferowanych kursów i szkoleń, zarówno wewnętrznych programów szkoleniowych, jak i zewnętrznych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Naszym pracownikom oferujemy atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie.

Średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w CMC bez premii kwartalnej wynosi obecnie ok. 5.800 zł, z czego na stanowiskach robotniczych ok. 5.000 zł.

 Dodatkowe składniki wynagrodzenia:

 • dodatki za pracę w systemie zmianowym
 • premia urlopowa i świąteczna płatna w czerwcu i grudniu każdego roku  – każda z nich w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce
 • premia kwartalna uzależniona od wyników finansowych CMC Poland i realizacji ustalonych wskaźników premiowych – w wysokości do 21% kwartalnego wynagrodzenia zasadniczego
 • dodatek na Dzień Hutnika
 • prywatna opieka medyczna w firmie Medicover
 • program Multisport – dostęp do różnych obiektów sportowych w całej Polsce
 • bogate świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: dofinansowanie do wypoczynku (wczasy i wycieczki – szeroka oferta na obszarze Polski i za granicą), pożyczki  na cele mieszkaniowe, paczki dla dzieci na Dzień Dziecka i Mikołaja, zapomogi, integracyjne imprezy wydziałowe, imprezy sportowe, kulturalne (np. koncerty, kabarety, kino).

W związku z rozwojem naszej firmy, poszukujemy utalentowanych absolwentów uczelni technicznych, do odbycia płatnych praktyk absolwenckich, z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę po zakończeniu praktyki. Jeżeli chcesz rozwijać się razem z nami, wypełniać wspólnie naszą misję i z nami budować przyszłość, wyślij do nas swoją aplikację. Jeśli Twoja kandydatura wzbudzi nasze zainteresowanie, zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Ofertę prześlij na: praca@cmc.com, lub zadzwoń do nas: 32 672 54 71, 32 672 57 32, 32 672 51 37, 32 672 51 41

Jeżeli chcesz związać swoją karierę zawodową z nowoczesną firmą hutniczą, zapraszamy do kontaktu z nami!

 

 

Commerz Systems (CS) jest niezależną spółką branży IT. Należy do międzynarodowej grupy, w której wiodącą rolę pełni Commerzbank, jeden z największych europejskich banków. Firma jest głównym dostawcą usług projektowania i zarządzania aplikacjami dla całej grupy. Obecnie zatrudnia ponad 900 pracowników w oddziałach w Polsce (Łódź), Niemczech (Frankfurt, Brema) oraz w Czechach (Praga).

Technologicznie zakres usług świadczonych przez CS obejmuje całe spektrum aktualnej architektury oprogramowania – od tradycyjnych systemów mainframe, aż po wyspecjalizowane rozwiązania web i aplikacje. Firma wspiera bankowość detaliczną, komercyjną oraz inne centralne funkcje Commerzbanku.

Jako spółka córka Commerzbanku, jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji z wszystkimi zaletami międzynarodowej grupy, ale jednocześnie zachowujemy ducha start-upu. Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować naszym pracownikom bogaty pakiet socjalny, a przy okazji jesteśmy elastyczni, nowocześni i innowacyjni. Cały czas się rozwijamy, zachowując przy tym zdolność do podejmowania szybkich decyzji.

Dla naszych pracowników oznacza to, że będąc częścią międzynarodowej grupy gwarantujemy stabilność pod względem zatrudnienia, kondycji finansowej, rozwoju kariery i szerokiego zakresu tak zwanych świadczeń pozapłacowych. Nasi specjaliści, bez względu na stanowisko, na co dzień pracują w wielokulturowym środowisku, dlatego z jednej strony przykładamy należyta uwagę do różnorodności
i indywidualności, ale z drugiej strony trzymamy się procedur i przepisów, których banki muszą przestrzegać.

Jednocześnie, w wyniku niedawnej zmiany modelu biznesowego, nasi pracownicy mają realny wpływ na wykonywane zadania – podobnie jak w start-upach. Otwieramy nowe oddziały, co jest związane z największym procesem rekrutacji w naszej historii i dajemy pracownikom niepowtarzalną okazję do współtworzenia firmy. Nasze zespoły mogą kształtować nie tylko innowacyjne rozwiązania IT, ale także mają wpływ na formułowanie procesów i nowe sposoby pracy w dużej firmie, którą Commerz Systems będzie w przyszłości. Jak każdy start-up, jesteśmy otwarci na oddolne pomysły i ciekawe koncepcje, zapewniając jednocześnie krótką ścieżkę podejmowania decyzji. Jest to niezwykle interesujący czas, który charakteryzują systematyczne i ambitne zmiany, prowadzące do zapewnienia dalszych wzrostów, a nasi pracownicy mają okazję być ich współtwórcami.

http://commerzsystems.de/pl/

Czy wierzysz, że masz wpływ na otaczający Cię świat?

Let`s check it ! – codziennie wpływamy na jakość !

Praca to dla Ciebie coś więcej niż tylko obowiązek? Chcesz się rozwijać, uczyć nowych rzeczy? Aplikuj ! Cały czas się rozwijamy, sięgamy po więcej.

Spółka Exact Systems powstała w 2004 roku w Polsce, a jej główna siedziba znajduje się w Częstochowie. W skład Grupy wchodzą Exact Systems S.A., Control + Rework Service Sp. z o.o. oraz Automotive Assembly Systems Sp. z o.o. Spółki, poza kontrolą jakości, oferują m.in. usługi: rezydenta inżyniera, wsparcia produkcji, CSL II, magazynowania części przed i po kontroli oraz transport części do Klienta.

Obecnie firma posiada swoje przedstawicielstwa w 12 państwach: w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii oraz Chinach. Grupa codziennie deleguje do pracy ponad 5000 Kontrolerów jakości.

Główny Urząd Miar jest jednostką administracji rządowej, właściwą w sprawach miar i probiernictwa, odpowiedzialną za zapewnienie jednolitości miar i wymaganą dokładność pomiarów wielkości fizycznych w Polsce oraz powiązania krajowego systemu miar z systemem międzynarodowym. Do zadań GUM, który pełni rolę Krajowej Instytucji Metrologicznej (NMI) należy m.in. utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miar oraz zapewnianie ich spójności z układem SI. GUM zmierza w kierunku coraz bardziej dokładnych pomiarów i układów pomiarowych, które mogłyby współtworzyć nowoczesne rozwiązania w produkcji i których efektem mogą być nowe urządzenia, systemy produkcyjne, przyrządy. Znajdą one zastosowanie np. w produkcji przemysłowej, transporcie, ochronie zdrowia, czy wojskowości. Metrologia staje się dziedziną mocno wspierającą polską gospodarkę.

GUM współpracuje z innymi krajowymi instytucjami metrologicznymi, regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi, reprezentując Polskę w tych organizacjach, uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych, wyznacza instytucje desygnowane i koordynuje ich działania, współpracuje z krajową organizacją akredytacyjną i normalizacyjną, organizuje pomiary porównawcze dla krajowych laboratoriów wzorcujących, wytwarza materiały odniesienia i aktywnie zajmuje się transferem wiedzy w zakresie metrologii. Główny Urząd Miar świadczy usługi metrologiczne poprzez wykonywanie wzorcowań na najwyższym poziomie dokładności, jak również poprzez doradztwo i szkolenia w tym zakresie.

W laboratoriach GUM prowadzone są także prace o charakterze badawczo-rozwojowym, niezbędne do budowy i modernizacji wzorców jednostek miar oraz wytwarzania certyfikowanych materiałów odniesienia. Laboratoria GUM zajmują się zarówno wielkościami podstawowymi w układzie SI (czas, długość, masa, temperatura, liczność materii, natężenie prądu elektrycznego, światłość), ale również licznymi wielkościami pochodnymi mechanicznymi, elektrycznymi, fizykochemicznymi (chropowatość, twardość, kąt płaski, ciśnienie, siła, lepkość, gęstość, pH, przewodność elektryczna, wilgotność, napięcie elektryczne, rezystancja, pojemność, indukcyjność, moc, tłumienie, przyspieszenie, ciśnienie akustyczne, barwa, temperatura widmowa, widmowy współczynnik przepuszczania i odbicia).

W zakresie kompetencji urzędu znajdują się również zagadnienia związane z metrologią prawną, w tym prawna kontrola metrologiczna, system oceny zgodności i nadzór nad towarami paczkowanymi.

Polską administrację miar tworzą następujące jednostki organizacyjne: Główny Urząd Miar, 9 okręgowych urzędów miar, 59 wydziałów zamiejscowych.

Jesteśmy największą w Polsce grupą przemysłową specjalizującą się w produkcji odlewów i odkuwek. Produkujemy odlewy żeliwne, staliwne, odkuwki matrycowe i swobodnie kute. Realizujemy wszystkie fazy procesu technologicznego (od projektu do produktu). Działamy międzynarodowo w wielu gałęziach przemysłu. Stawiamy na rozwój.
Jeśli szukasz…

 • ciekawej, pełnej wyzwań pracy w rozwijającej się firmie,
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • stabilnego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

Do naszych lokalizacji poszukujemy kandydatów na wszystkie szczeble organizacji a w szczególności technologów, konstruktorów, automatyków oraz  handlowców.

PGO S.A.
ul. Armii Krajowej 41
40-698 Katowice

rekrutacje@pgosa.pl

 Motoryzacja

Profil działalności

Valeo jest niezależną grupą przemysłową, której działalność koncentruje się na projektowaniu, produkcji i sprzedaży komponentów, systemów zintegrowanych i modułów dla pojazdów samochodowych, ukierunkowaną głównie na redukcję emisji CO2. Firma Valeo należy do czołówki światowych przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Grupa zatrudnia ponad 91 tys. pracowników w 32 krajach.

Plany rekrutacyjne

Praktyki, staże:

 • Jesteś studentem/studentką 3-4 roku studiów?
 • Chcesz zdobyć doświadczenie w dużej firmie produkcyjnej?
 •  Lubisz wyzwania i masz czas by je podejmować minimum 3 dni w tygodniu?
 • Jesteś otwarty i zmotywowany na zdobywanie praktycznej wiedzy?
 • Swobodnie posługujesz się językiem angielskim?

Świetnie się składa – szukamy właśnie Ciebie!

Prowadzimy całoroczne rekrutacje do Działów Technicznych, Działów Wsparcia Produkcji oraz do Działu Księgowości. Znajdź swój wymarzony staż i aplikuj na stronie www.valeo-poland.com w zakładce „Rekrutacja i Rozwój”.

Praca stała:

Prowadzimy również całoroczne rekrutacje na stanowiska specjalistyczne oraz inżynieryjne. Informacje o aktualnych rekrutacjach znajdziesz także na stronie www.valeo-poland.com w zakładce „Rekrutacja i Rozwój”.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Aplikuj on-line na naszej stronie: www.valeo.com. Jeśli masz pytania napisz do nas,

e-mail: poland.work.mailbox@valeo.com.

Miejsce pracy:

Poszukujemy Stażystów do 4 Oddziałów:

 • · w Skawinie – Oddział Chłodnic oraz Oddział Wycieraczek;
 • · w Czechowicach-Dziedzicach – Oddział Produkcji Regeneracji Systemów Napędowych;
 • · w Chrzanowie – Oddział Systemów Oświetlenia.

Valeo Autosystemy Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 3

32-050 Skawina

www.valeo-poland.com

 

ZF Group

Branża:

Motoryzacja

O firmie:

ZF jest globalnym liderem w technologiach napędu, podwozia jak również aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. W maju 2015 roku korporacja kupiła TRW Automotive, które zostało przyłączone do organizacji jako Dywizja Aktywnych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa. Połączone firmy zatrudniają ponad 135 tysięcy pracowników w 230 lokalizacjach w 40 krajach świata. ZF jest jednym z największych dostawców branży Automotive na świecie.

Wyróżnia nas entuzjazm dla innowacyjnych produktów i ukierunkowanie na jakość. Naszą innowacyjność w dużej mierze zawdzięczamy naszym wysoko zmotywowanym pracownikom. W zamian oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę z dużą dozą autonomii oraz wiele możliwości budowania międzynarodowej kariery. Zawsze jesteśmy otwarci na utalentowanych inżynierów, zmotywowanych managerów oraz zaangażowanych specjalistów IT, pracowników administracyjnych – zarówno z, jak i bez doświadczenia zawodowego – którzy chcą stać się częścią międzynarodowego zespołu.

Praktyki, staże:

Z myślą o absolwentach oraz studentach ostatnich lat studiów, prowadzimy płatny Program Stażowy, który stanowi okazję do zdobycia profesjonalnego doświadczenia w przemyśle motoryzacyjnym

Praca stała:

Stwarzamy szanse rozwoju w ramach naszych zakładów produkcyjnych, centrów inżynieryjnych, a także wielu funkcji centralnych takich jak IT, Finanse czy Zakupy

Kontakt w sprawie rekrutacji:

rekrutacja.zf@zf.com

www.zf.com

Lokalizacje:

Bielsko-Biała – zakład produkcyjny, Centrum Inżynieryjne
Czechowice-Dziedzice – zakład produkcyjny
Częstochowa – zakłady produkcyjne, Centrum Inżynieryjne, Centrum IT, Centrum Obsługi Finansowej, Globalne Biuro Zakupów
Gliwice – zakład produkcyjny
Łódź – Centrum Inżynieryjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>